Robotu Testēšanas nosacījumi

Robotu Testēšanas nosacījumi:

  • Testētāja kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu sazināties un vienoties par dienu un laiku kad kopā ar MansRobots.lv pārstāvi izmēģināsiet robotu darbībā. Robots netiek atstāts ilgstošai lietošanai.
  • Robotu Testēšanas Mērķis: praktiski pārliecināties kā Robots darbojas tieši Jūsu izvēlētajās telpās. Robota izmēģināšana notiek  MansRobots.lv robotu speciālista klātbūtnē. Testā tiek parādīti un izstāstīti tikai tie Robota darbības aspekti par kuriem Testētājam rodas jautājumi.  MansRobots.lv pārstāvis papildus informēs Testētāju, ja izvēlētajās telpās būs kādi acīm redzami apstākļi, kas traucēs pilnvērtīgi izmantot Robotu;
  • Testa pieteikums obligāti jāaizpilda personīgi. NEDRĪKST šo formu aizpildīt citas personas vārdā, kā arī NEDRĪKST NODOT citas personas INFORMĀCIJU ar šīs formas starpniecību vai kādā citā veidā;
  • Ja izvēlaties testēt Robotu savās telpās, tad izvēlētajai Telpai jābūt vai nu dzīvojamai telpai vai birojam, normālā tīrības pakāpē. Sadzīves Robota testēšanas gaitā nav paredzēts veikt Robota izturības pārbaudi lietojot to neikdienišķos apstākļos. Roomba robota testā telpu grīdai jābūt sausai. Testētājam jābūt tiesīgam šajās telpās veikt Robota testēšanu;
  • Demonstrācijas Zāle atrodas Rīgā, Bieķensalas ielā 21 (blakus «Rīga Plaza»).
  • Ja testēšanas vieta atrodas tālāk no mūsu biroja, vai testēšanas pieteikumi ir vairāk, nekā varam tos operatīvi izpildīt, robota izmēģināšanu, kopā ar Jums, var veikt mūsu sadarbības partneri, kuri atrodas Jums tuvāk. Tādā gadījumā testēšanas veikšanai viņiem tiks nodota kontaktinformācija, lai vienotos par testēšanas laiku.
  • Robota testēšana ir abpusēji brīvprātīgs pasākums un Robota testēšanas fakts nerada saistības ne Testētājam, ne  MansRobots.lv  pārstāvim. Testētājam nav jānodod citu personu kontaktinformācija, nav jāveic jebkāda iemaksa.